Investor relations

Om QBank

QBNK Holding AB (publ) är moderbolag till det helägda dotterbolaget QBNK Company AB. QBNK Group avser koncernen. Nedan finner du finansiell information och kommunikation samt länkar till handelsplatsen. Vår informationsgivning ska kännetecknas av transparent, relevant och korrekt information till aktieägare, investerare, analytiker och övriga intressenter för att informera om vår verksamhet.
QBank-metadata-automation

Finansiell kalender

Viktiga datum för finansiell information

Investerarbrev

Få de senaste nyheterna om QBNK Holding AB (Publ)

Genom att fylla i dina uppgifter i formuläret får du tillgång till vårt investerarbrev. Vi skickar löpande ut mail innehållandes de senaste nyheterna och händelserna från QBank. Bland annat informerar vi om:

  • Händelser och events
  • Rapporter och investerarinformation

Notera att investerarbrevet inte innehåller någon ny information som kan betraktas som marknadspåverkande. Dessa nyheter kommuniceras som vanligt via pressreleaser.