Styrelse och ledning

QBNK HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen i QBNK Holding AB (publ) ska enligt Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fyra suppleanter. Bolagets styrelse består av fem ledamöter inklusive ordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs vid ordinarie årsstämma i april 2023.

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som bolagets styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.

Kjell Duveblad

Styrelseordförande (f. 1954)

QBank

Kjell Duveblad har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har varit verksam i IT-branschen i över 30 år. Med ledande befattningar i bolag som IBM och Oracle samt styrelseuppdrag i en rad bolag har Kjell en gedigen erfarenhet inom ledarskap, försäljning och styrelsearbete. Idag har Kjell styrelseuppdrag i Enea samt i ett antal onoterade bolag. Kjell driver egen verksamhet inom management och investeringar.

Fredrik Grevelius

Ledamot (f. 1968)

QBank

Fredrik Grevelius är civilekonom med arbetslivserfarenhet från främst revision, aktieanalys och kapitalförvaltning. Fredrik Grevelius är styrelseordförande i Svevik Industri och Thatsup och styrelseledamot i HomeMaid och Veteranpoolen. Fredrik Grevelius har varit styrelseordförande i Royal Design, VD i Investment AB Öresund och styrelseledamot i bland annat AcadeMedia, Acne Studios Holding, Bilia, Carnegie Holding och SwitchCore.

Andreas Gindin

Ledamot (f. 1973)

QBank

Andreas Gindin har lång erfarenhet som entreprenör i bland annat Besedo som är en världsledande lösning inom Content Moderation för marknadsplatser. De senaste tio åren har han primärt arbetat inom försäljnings- och marknadsutveckling med olika tillväxtföretag såsom Assently inom SaaS och Clas Fixare inom tjänster i hemmet. Vidare är han styrelseledamot i Veteranpoolen och HomeMaid, båda noterade på Spotlight Stock Market. Andreas har studerat psykologi och ekonomi vid Lunds Universitet och har en DIHM-examen i Affärskommunikation från IHM Business School.

Per Ekstrand

Ledamot (f. 1975)

QBank

Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Per har en bakgrund som strategi- och managementkonsult från ett mindre internationellt konsultföretag där han även var delägare under perioden 2008-2015. Han var primärt ansvarig mot kundsegmenten affärstjänster, teknologi, media och telekommunikation. Numera kombinerar Per investeringar i framförallt mindre noterade tillväxtbolag med konsultverksamhet i egen regi. Per Ekstrand är även styrelseordförande i Ekstrand Corporate Advisors. Han har tidigare varit styrelseledamot i Human Care och Mobile Payment Solution.

Jacob Philipsson

Ledamot (f. 1969)

QBank

Jacob har över 25 års erfarenhet från software-branschen. Under perioden januari 2021 till september 2022 hade Jacob rollen som VD på QBank. Innan han började hos QBank har Jacob haft seniora rollen på bolag såsom Ericsson, Hewlett-Packard (EHPT) , Oracle och Datscha.