Valberedning i QBNK Holding AB (publ) utsedd - 2023

QBNK Holding AB | IR

I enlighet med årsstämmans beslut ska QBNK Holding ABs (publ) valberedning bestå av minst fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.Valberedningen har följande sammansättning:

  • Fredrik Grevelius representerar sig själv, valberedningens ordförande
  • Per Ekstrand representerar Ekstrand Corporate Advisors AB
  • Ludvig Thuresson representerar sig själv
  • Kjell Duveblad, styrelseordförande i QBNK Holding AB (publ)
 
Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.
 
Årsstämman kommer att äga rum onsdag den 26 april 2023 i Stockholm.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@qbank.se senast den 1 februari 2023.

Eventuella frågor besvaras av:
Anna Gomes, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: anna.gomes@qbank.se


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Anna Gomes, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: anna.gomes@qbank.se

 

Prenumerera på nyheter

Få de senaste nyheterna direkt i din inkorg.

Start your journey today

Book a demo with our sales team