QBNK Holding ABs nyemission registrerad

QBNK | Pressmeddelande | Nyemission

QBNK Holding AB (publ) (”QBNK” eller “Bolaget”) avslutade fredagen den 10 juni 2022 sin företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget drygt 16.1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0.7 MSEK.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 29 juni 2022. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas med nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stockmarket är den 4 juli 2022. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla aktier, vilka beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 8 juli 2022.

Genom emission av 2 437 800 aktier har antalet aktier ökat till 9 751 200 aktier. Bolagets aktiekapital ökade samtidigt med 292 536 kronor till 1 170 144,04 kronor.

 


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jacob Philipson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jacob.philipson@qbank.se

Ladda ner pressmeddelande » 

Prenumerera på nyheter

Få de senaste nyheterna direkt i din inkorg.