Delårsrapport 3 - 2023

QBNK | Pressmeddelande | Investor Relations (IR) | Kvartalsrapport

QBNK Holding AB (publ) släpper delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

Översikt för koncernen

 

Perioden 1 januari – 30 september

  • Rörelsens intäkter uppgick till: 28,0 (24,9) MSEK
  • Abonnemangsintäkter (MRR) ingångsvärde oktober 2023: 2 763 (2 339) TSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6,1 (-11,2) MSEK med en rörelsemarginal om -21,7 (-44,9) %
  • Resultatet efter skatt uppgick till: -4,8 (-8,9) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -0,7 (-5,1) MSEK
Perioden 1 juli – 30 september
  • Rörelsens intäkter uppgick till: 9,2 (8,4) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,2 (-2,5) MSEK med en rörelsemarginal om -13,0 (-30,2) %
  • Resultatet efter skatt uppgick till: -0,9 (-0,2) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -3,6 (-5,7) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 

Perioden 1 januari – 30 september

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 23,6 MSEK, vilket är en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 84 %.

Rörelsens intäkter ökar med 13% jämfört med föregående år.

Perioden 1 juli – 30 september

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 8,1 MSEK, vilket är en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 88 %.

Rörelsens intäkter ökar med 10% jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

 

VD har ordet


“Vi fortsätter exekvera enligt plan”
Hösten drog i gång med full fart och jag är glad över att kunna konstatera att vi fortsätter att exekvera i enlighet med den plan vi lagt. Vi har haft fortsatt försäljning till både nya och existerande kunder och abonnemangsintäkterna (MRR) ökar med 18,1 % och driftsunderskottet har halverats under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period 2022.

Vi har fått förmånen att hälsa ytterligare en industrigigant välkommen som ny kund. Denna gång är det Atlas Copco som gett oss förtroendet – något vi är stolta över. Ytterligare ett bolag inom Geely-koncernen har välkomnats som ny kund och en handfull merförsäljningar till existerande kundbas har genomförts. NRR (Net Revenue Retention) inom vårt kärnsegment (TCP) ligger på 115 % för perioden 1 okt 2022 – 1 okt 2023 och churn inom samma segment är nästintill obefintlig. Vår MRR-tillväxt netto är 93 TSEK under kvartalet (från 2 670 TSEK till 2 763 TSEK). Vi ser goda förutsättningar för att framtiden bär med sig flera spännande möjligheter och ljusa utsikter.

MRR_delårsrapport_3_2023

Vi fortsätter att aktivt stärka vår position inom våra olika avdelningar. Inom Product & Development är vi hängivna att genomföra vår produktstrategi med fokus på att öka produktens prestanda, modernisera användargränssnittet (UI) och förhöja användarupplevelsen (UX). Vår framgångsrika övergång till Amazon Web Services (AWS) har befäst vår förmåga att kontinuerligt förbättra produkten genom att snabbt implementera uppdateringar och införa ny funktionalitet i en snabbare takt än tidigare.

 

Inom Sales & Marketing fortsätter vi att prioritera digitala metoder för att generera leads och skapa relevant innehåll som engagerar våra potentiella och befintliga kunder. Vi vidareutvecklar våra pågående samarbeten med utvalda partners för att stärka denna försäljningskanal och göra det möjligt för en mer effektiv hantering av våra implementeringsprojekt. Vi har märkt ett ökat intresse för samarbete, både från konsultföretag och andra produktföretag.

Inom Professional Services arbetar vi mot att skapa fler möjligheter för våra partners att hantera implementeringsprojekt, samtidigt som vi strävar efter att göra vår egen Professional Services-verksamhet lönsam. Inom Customer Success fortsätter vi säkerställa hög kundnöjdhet under hela kundresan samtidigt som vi strävar efter att expandera vår affär inom vår befintliga kundbas.

När vi tittar på våra redovisade siffror är det av vikt att förstå att de negativa resultaten och kassaflödet fortfarande är en följd av vår pågående investering i tillväxt. Dessa negativa siffror är en del av vår plan och förväntas fortsätta under en tid framöver. Vår strategi fokuserar på att de åtgärder vi vidtar kommer att leda till en snabbare ökning av vår MRR (Monthly Recurring Revenue), vilket gradvis kommer att balansera vårt driftsunderskott och återinföra lönsamhet. Vi är stolta över att notera att vår MRR kontinuerligt har ökat kvartal efter kvartal under de senaste åren. Vi arbetar målmedvetet mot att uppnå lönsamhet utan att behöva tillföra ytterligare kapital.

Den globala DAM-marknaden är gigantisk och förväntas ha en årlig tillväxttakt på omkring 15 % enligt samstämmiga bransch- och marknadsrapporter. QBNK är en av de främsta aktörerna i Norden inom det segment som vi verkar. För bolag inom Enterprise-segmentet går DAM-lösningarna från att vara Martech drivna till mer generella lösningar som supporterar verksamheten där DAM även inkluderar produkt- och annan utbudsinformation för andra operativa syften än marknadsföring. Min tidigare bedömning att QBNK´s produkt står sig stark i den behovsbilden bekräftas kontinuerligt och vi är duktiga på att leverera komplexa och integrerade lösningar mot Enterprise-segmentet.

 

Jag ser fram emot den kommande tiden med en känsla av hopp och förväntan över vad vi kommer att uppnå härnäst. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra befintliga styrkor och sträva efter att överträffa våra tidigare prestationer. Slutligen, vill jag ta detta tillfälle i akt att uttrycka min uppskattning gentemot vårt fantastiska team, vår styrelse och våra ägare för förtroendet att leda QBNK.

Stockholm den 18:e okt 2023

Anna Gomes
VD QBNK Holding AB 

 

Finansiell utveckling


Intäkter och kostnader
Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 30 sep 2023 uppgår till 23,6 (20,6) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 4,3 (4,2) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,1) MSEK.

All produktutveckling kostnadsförs löpande.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till -6,1 (-11,2) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgick den 30 sep 2023 till 13 160 (18 902) TSEK. Soliditeten uppgick till 29 (51) %. 

Koncernens egna kapital uppgick till 7 402 (14 957) TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -667 (-5 111) TSEK.

Investeringar
Koncernen har under perioden 1 januari – 30 september 2023 inte investerat i anläggningstillgångar.

Aktier

Teckningsoptioner
Utgivna teckningsoptioner uppgår idag till motsvarande 1 140 224 aktier varav 736 224 aktier med lösenkurs 12,87 kronor (januari 2026) samt 404 000 aktier med lösenkurs 13,86 kronor (januari 2026).

Antal aktier efter full utspädning uppgår till 10 891 424 stycken.

 

Utestående antal aktier

 
Ingående antal 2023-01-01 9 751 200
Utgående antal 2023-09-30 9 751 200 

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30 sep 2023.

Fredrik Grevelius

1 2 257 125 st.

Ekstrand Corporate Advisors AB

1 548 974 st.

Försäkringsbolaget Avanza Pension

2 1 012 313 st.

Ludvig Thureson

549 239 st.

Anders Ola Knutsson

480 699 st.

Patrik Brummer

459 260 st.

Gembox AB (Kjell Duveblad)

347 347 st.

Carl Grevelius

262 407 st.

Bank Julius Baer & Co Ltd

245 031 st.

Melphi Group AB (Jacob Philipson)

230 168 st.

 

1 Varav 987 557 st. aktier via försäkringslösningar i Avanza pension.
2 Exklusive 987 106 st. aktier enligt not 1 ovan.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Anna Gomes, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: anna.gomes@qbank.se

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

 

Prenumerera på nyheter

Få de senaste nyheterna direkt i din inkorg.

Start your journey today

Book a demo with our sales team