Flaggningsmeddelande från QBNK Holding AB

QBNK | Flaggningsmeddelande | Investor Relations (IR)

QBNK Holding AB (publ) meddelar härmed att Ola Knutsson passerat flaggningsgränsen om 5% genom köp av 10 000 aktier.

Ola Knutssons innehav (privat) före köp uppgick till 480 699 aktier motsvarande 4,93%. Efter köp uppgår innehavet till 490 699 aktier motsvarande 5,03%.

 

För mer information kontakta: 
Anna Gomes, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: +46 70 720 46 67
E-mail: anna.gomes@qbank.se

Kort om QBNK 
QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK har en internationell kundbas och är en av de ledande DAM aktörerna i Norden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

pdf-icon Ladda ner flaggningsmeddelandet (PDF)

 

Prenumerera på nyheter

Få de senaste nyheterna direkt i din inkorg.

Start your journey today

Book a demo with our sales team